Flag Greece

Hellenic Society of Periodontology and Implant Dentistry

Eleni Maznoki

54-56 Ilidos St. Athens GR 11527

30 2107484167

30 2107484167

http://www.periodontology.gr

Board of Hellenic Society of Periodontology and Implant Dentistry

President Lazaros Tsalikis
President Elect William (Vasileios) PAPAIOANNOU
Past President Charalampos Kalaitzakis
Secretary General Leonidas BATAS
Treasurer Xanthippi DEREKA
Member Spyridon Vasilopoulos
Member Danae APATZIDOU
Member Sotirios ZISOPOULOS
Non-voting member Nikolaos MARKOU
Non-voting member GEORGIOS CHARALAMPAKIS
Webmaster GEORGIOS CHARALAMPAKIS
EFP Representative Spyridon Vasilopoulos
You are currently offline. Some pages or content may fail to load.