Flag Greece

Hellenic Society of Periodontology

Eleni Maznoki

54-56 Ilidos St. Athens GR 11527

30 2107484167

30 2107484167

http://www.periodontology.gr

Board of Hellenic Society of Periodontology

President Charalampos Kalaitzakis
President Elect Lazaros Tsalikis
Past President Phoebus Madianos
Secretary General William (Vasileios) PAPAIOANNOU
Treasurer Xanthippi DEREKA
Member Spyridon Vasilopoulos
Member Leonidas BATAS
Member Nikolaos MARKOU
Non-voting member Sotirios ZISOPOULOS
Non-voting member GEORGIOS CHARALAMPAKIS
Webmaster GEORGIOS CHARALAMPAKIS
EFP Representative Spyridon Vasilopoulos
You are currently offline. Some pages or content may fail to load.